0902 919 466

Lắp đặt điều hòa multi tại chung cư cao cấp Centum Wealth

  • Địa điểm: chung cư cao cấp Centum Wealth
  • Thực hiện: lắp đặt điều hòa multi cho căn hộ cao cấp
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Thi Công điều Hòa Multi Tại Chung Cư Cao Cấp
Thi Công điều Hòa Multi Tại Chung Cư Cao Cấp
Cục Lạnh Tiết Kiệm điện
Cục Lạnh Tiết Kiệm điện
Cục Nóng Multi Tiết Kiệm Diện Tích
Cục Nóng Multi Tiết Kiệm Diện Tích
Đường Dây đi Khi Lắp đặt Máy Lạnh Multi
Đường Dây đi Khi Lắp đặt Máy Lạnh Multi