0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna

  • Địa điểm: tại thẩm mỹ viện Moderna
  • Thực hiện: lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió.
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Sản phẩm được đóng gói chắn chắn
Sản phẩm được đóng gói chắn chắn
Sản phẩm Daikin được tập kết đến địa điểm
Sản phẩm Daikin được tập kết đến địa điểm
Sản phẩm Daikin chất lượng
Sản phẩm Daikin chất lượng
Sản phẩm an toàn, tiết kiệm
Sản phẩm an toàn, tiết kiệm
Ống dẫn nối ống gió đẹp
Ống dẫn nối ống gió đẹp
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng máy lạnh
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng máy lạnh
Nhân viên kiểm tra trong quá trình thi công
Nhân viên kiểm tra trong quá trình thi công
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt máy lạnh giấu trần
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt máy lạnh giấu trần
Đường ống được lắp đặt cẩn thận
Đường ống được lắp đặt cẩn thận