0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương

  • Địa điểm: Công ty Đông Dương.
  • Thực hiện: lắp đặt máy lạnh VRV âm trần.
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Văn phòng Công ty ngoại thất Đông Dương
Văn phòng Công ty ngoại thất Đông Dương
Chở sản phẩm bằng xe chuyên dụng đến công trình
Chở sản phẩm bằng xe chuyên dụng đến công trình
Sản phẩm Daikin được đưa đến công trình
Sản phẩm Daikin được đưa đến công trình
Sản phẩm đưa đến công ty
Sản phẩm đưa đến công ty
Nhân viên Thiên Phát chuẩn bị lắp đặt
Nhân viên Thiên Phát chuẩn bị lắp đặt
Nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt, kiểm tra
Nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt, kiểm tra
  • Video thi công lắp đặt máy lạnh âm trần vrv cho văn phòng ngoại thất Đông Dương