0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Bưng Ông Thoàn

  • Địa điểm: Dinh thự A Duẩn tại đường Bưng Ông Thoàn
  • Thực hiện: lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió.
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Nhân viên thi công tại Dinh Thự A Duẩn
Nhân viên thi công tại Dinh Thự A Duẩn
  • Video thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại dinh thư A Duẩn