0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư

  • Địa điểm: Căn hộ chung cư
  • Thực hiện: lắp đặt điều hòa multi cho căn hộ cao cấp
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Cục lạnh điều hòa
Cục lạnh điều hòa
Cục lạnh tiết kiệm điện Daikin
Cục lạnh tiết kiệm điện Daikin
Cục nóng điều hòa
Cục nóng điều hòa
Dàn nóng điều hòa
Dàn nóng điều hòa
Điều hòa sau khi được lắp đặt
Điều hòa sau khi được lắp đặt
Nhân viên Thiên Phát kiểm tra sau khi lắp đặt
Nhân viên Thiên Phát kiểm tra sau khi lắp đặt