0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát

  • Địa điểm: tại Showroom Hino Đại Tín Phát.
  • Thực hiện: lắp đặt máy lạnh âm trần.
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Showroom Đại Tín Phát
Showroom Đại Tín Phát
Sản Phẩm Daikin được đưa đến Tập Kết
Sản Phẩm Daikin được đưa đến Tập Kết
Nhân Viên Bên Cạnh Sản Phẩm Daikin
Nhân Viên Bên Cạnh Sản Phẩm Daikin
Nhân Viên Thi Công Lắp đặt Tại Hino
Nhân Viên Thi Công Lắp đặt Tại Hino
Dàn Nóng Daikin
Dàn Nóng Daikin
Nhân Viên Thiên Phát đang Lắp đặt Dàn Nóng
Nhân Viên Thiên Phát đang Lắp đặt Dàn Nóng
Lắp đặt Máy Lạnh Tại Showroom
Lắp đặt Máy Lạnh Tại Showroom