0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8

  • Địa điểm: Biệt thự Quận 8
  • Thực hiện: lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Nhân viên Thiên Phát đang thi công sản phẩm
Nhân viên Thiên Phát đang thi công sản phẩm
Nhân viên lắp đặt đường ống
Nhân viên lắp đặt đường ống
Nhân viên đang cố định đường ống
Nhân viên đang cố định đường ống
Ví trí đường ống lắp đặt thẩm mỹ
Ví trí đường ống lắp đặt thẩm mỹ
Đường ống thiết kế gọn gàng
Đường ống thiết kế gọn gàng
Đường ống được cố định chắc chắn
Đường ống được cố định chắc chắn
Đường ống hoàn thiện
Đường ống hoàn thiện
Nhân viên đang sửa chữa công trình thi công
Nhân viên đang sửa chữa công trình thi công
Máy lạnh được lắp đặt hoàn tất
Máy lạnh được lắp đặt hoàn tất