0908 47 27 57

Thi công hệ thống lạnh nhà máy nước Thủ Đức

Địa điểm: Trạm bơm nước Hóa An, nhà máy nước Thủ Đức

Thực hiện: Thi công hệ thống lạnh