0908 47 27 57

Dự án thi công hệ thống máy lạnh công nghiệp

Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3

Thực hiện:Thi công hệ thống máy lạnh công nghiệp nhà xưởng YKK